Akciové ponuky
 PO-612-36-10 27
16,03 € 22,90 €
 2/2-28104
31,- € 38,75 €
 115
15,16 € 25,26 €
 4472 27
20,90 € 27,90 €
 1-1-25540
52,68 € 87,80 €
Výrobcovia / značky
Najpredávanejšie
Úvod Info Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky - vybrané informácie

Prijatie elektronickej objednávky prevádzkovateľom je potvrdené e-mailom na adresu udanú kupujúcim v objednávke, najneskôr do 24 hodín.

- Kupujúci je oprávnený stornovať elektronickú objednávku bez udania dôvodu do 24 hodín od jej odoslania. Kupujúci objednávku môže stornovať telefonicky alebo e-mailom.

- Kupujúci je oprávnený vrátiť zakúpený tovar do 14 pracovných dní bez udania dôvodu. A to nepoškodený, nepoužitý a v pôvodnom obale.

- Výška nákladov na doručenie pri objednávke do 50,-€, doručením Slovenskou poštou sú 5,-€. Pri doručení kuriérskou službou GLS  je to 4,-€. Pri objednávke vyššej alebo rovnej sume 50,-€ sa náklady na doručenie neúčtujú.

 

- Pri nákupe máte možnosť vybrať si spôsob doručenia / prevzatia zaslaného tovaru:

* Osobné prevzatie (v mieste prevádzky, termín si treba dohodnúť)

* Slovenská pošta (do 2-3 pracovných dní od odoslania)

* Kuriérska služba GLS (do max. 48 hod. od odoslania)

 

- Na výber máte nasledovné spôsoby platby:

* Bankový prevod (platba vopred na účet)

* Hotovosť (zaplatíte nám pri osobnom prevzatí tovaru)

* Dobierka (zaplatíte na pošte alebo kuriérovi pri dodaní tovaru)

 

1. Všeobecné ustanovenia

Predávajúci:

Figuríny Sk s.r.o odd. SRo vložka číslo: 21605/P, Ústecko - Orlická 2346/20, Poprad 058 01.

Prevádzka: Nissy shoes, Železničná 1087/15, Poprad 058 01
Otváracie hodiny: Pondelok - Piatok 9:00 - 17:00, sobota, nedeľa zatvorené

Kontakt: +421 905 503 259, +421 52 77 22 66 1
E-mail: info@obuv-nissy.sk

číslo účtu : 6115961001/5600,

               IBAN: SK30 5600 0000 0061 1596 1001,  SWIFT Code: KOMASK2X

Zodpovedný vedúci : Jaroslav Hudák

Kupujúci:

Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim ako odberateľ (zákazník) produktov od predávajúceho prostredníctvom internetového obchodu www.obuv-nissy.sk.

Kupujúci potvrdením záväznej objednávky potvrdzuje, že akceptuje Obchodné podmienky pre dodávku tovaru vyhlásené predávajúcim. Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú zároveň pre obe strany záväzné.

 

2. Objednávanie

Nakupovať je možné cez náš internetový obchod nasledujúcim spôsobom: v sekcii Obchod si vyberte tovar, kliknete myšou na ikonu „Pridať do košíka“. Tovar sa vloží do nákupného košíka. Potom sa môžete rozhodnúť, či chcete nákup uzavrieť alebo pokračovať v nakupovaní. Po záväznom potvrdení objednávky dostanete okamžite spätné potvrdenie o prijatí objednávky so sumarizáciou objednaného tovaru na e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli.

Tovar si možno objednať aj e-mailom na adrese info@obuv-nissy.sk. V správe je potrebné uviesť názov a kód tovaru, objednávané množstvo, kontaktné údaje a doručovaciu adresu.

V prípade, že po odoslaní objednávky nedostanete automaticky generovaný potvrdzujúci e-mail, kontaktujte nás prosím na adrese info@obuv-nissy.sk.

 

3. Storno objednávky

Objednávku možno stornovať e-mailom na adrese info@obuv-nissy.sk alebo telefonicky na číslach +421 905 503 259, +421 52 77 22 66 1 do 24 hodín od objednania bez udania dôvodu.

 

4. Dodacie podmienky

Dodacia lehota tovaru je 2 až 14 dní. Skladové zásoby ponúkaného tovaru aktualizujeme on-line, napriek tomu sa však môže stať, že objednaný tovar nebude na sklade. V takom prípade bude predávajúci kupujúceho informovať a ponúkne mu alternatívne riešenie.

 

Neprevzatie dobierky

Ak zákazník objednaný tovar neprevezme, odmietne prevziať, alebo zásielka nemohla byť doručená z dôvodu neoznačenej schránky, je zákazník povinný uhradiť náklady na poštovné a balné + náklady pošty za vrátenie dobierky (spolu 5,- Eur). Zákazník je povinný uhradiť tieto náklady do 14 dní od neprevzatia zásielky. Ak tieto náklady zákazník neuhradí do 14 dní, tak sa navýšia o zmluvnú pokutu 30,- Eur.

 

5. Ceny a platby

Ceny sú uvedené v eurách. Uvedené ceny za tovar sú konečné, vrátane 20% DPH.

- Výška nákladov na doručenie pri objednávke do 50,-€, doručením Slovenskou poštou sú 5,-€. Pri doručení kuriérskou službou GLS  je to 4,-€. Pri objednávke vyššej alebo rovnej sume 50,-€ sa náklady na doručenie neúčtujú.

 

- Pri nákupe máte možnosť vybrať si spôsob doručenia / prevzatia zaslaného tovaru:

* Osobné prevzatie (v mieste prevádzky, termín si treba dohodnúť)

* Slovenská pošta (do 2 pracovných dní od odoslania)

* Kuriérska služba GLS (do max. 48 hod. od odoslania)

 

- Na výber máte nasledovné spôsoby platby:

* Bankový prevod (platba vopred na účet)

* Hotovosť (zaplatíte nám pri osobnom prevzatí tovaru)

* Dobierka (zaplatíte na pošte alebo kuriérovi pri dodaní tovaru), dobierkový príplatok je 0,90 €

 

 

Objednaný tovar si môžete bezplatne vyzdvihnúť v našej kamennej predajni v Poprade

Balné naša spoločnosť neúčtuje. 

V každej zásielke je priložená faktúra – daňový doklad, ktorá zároveň slúži ako dodací aj záručný list.

Doručenie tovaru prostredníctvo Slovenskej pošty je do 3 pracovných dní od expedície z nášho skladu.

Doručenie tovaru prostredníctvom kuriérskej spoločnosti GLS je nasledujúci pracovný deň po expedícii z nášho skladu.

Pri preberaní tovaru od prepravcu si prosím pozorne skontrolujte dodaný tovar.
Zásielku, ktorá sa na prvý pohľad vyzerá ako poškodená – poškodený obal, nepreberajte. 

6. Záruka a reklamácie

Reklamačný poriadok internetového obchodu www.obuv-nissy.sk je spracovaný podľa Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon") a vzťahuje sa na spotrebný tovar (ďalej len "tovar"), pri ktorom sú v záručnej dobe uplatňované práva kupujúceho so zodpovednosti za chyby (ďalej len "reklamácia").

 

Kupujúci je subjekt, ktorý s "Predávajúcim" uzatvoril zmluvu o kúpe tovaru.

 

Predávajúcim je:

Figuríny Sk s.r.o odd. SRo vložka číslo: 21605/P, Ústecko - Orlická 2346/20, Poprad 058 01.

Prevádzka: Obuv - Nissy shoes, Železničná 1087/15, Poprad 058 01

Zodpovedný vedúci : Jaroslav Hudák

Prípadné reklamácie sa riešia telefonicky na číslach, mailom alebo osobne

:+421 905 503 259, +421 52 77 22 66 1

: na prevádzke: Nissy shoes ul. Železničná 1087/15, Poprad 058 01

:e-mailom na adrese info@obuv-nissy.sk.

Na tovar sa vzťahuje záruka podľa Zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji
č. 108/2000 Z. z.

Kupujúci sa zaväzuje tovar po jeho prevzatí prezrieť tak, aby zistil prípadné vady a poškodenia. Prípadné vady je potrebné ihneď, najneskôr však do 48 hodín nahlásiť

 

7. Vrátenie a výmena tovaru

-Poučenie o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy: Podľa zákona č. 108/2000 Z.z. má kupujúci  právo od uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa § 10 zákona č. 108/2000 Z.z. Ďalšie prípady odstúpenia a lehoty pre spotrebiteľa sú upravené v § 12 predmetného zákona. Odstúpenie od zmluvy je potrebné vykonať písomne a v uvedenej lehote ho doručiť do sídla prevádzkovateľa, alebo najneskôr v posledný deň lehoty ho podať na poštovú prepravu. Kupujúci a predávajúci si vrátia všetky plnenia.

-kupujúci je povinný tovar predávajúcemu vrátiť zaslaním na adresu prevádzky: Obuv - Nissy shoes, Železničná 1087/15, 058 01 Poprad.

Súčasne platí:

* ak kupujúci už tovar obdržal a prevzal, zašle ho späť na našu adresu uvedenú v sekcii kontakt a to za nasledujúcich podmienok:
- tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale (s nepoškodenou ochrannou fóliou)
- tovar nesmie byť použitý
- tovar musí byť nepoškodený
- tovar musí byť kompletný (vrátane príbalového letáku a podobne)
- zašlite spolu s dokladom o kúpe - faktúra,

Predávajúci vrátený tovar prekontroluje a preskúša. Pokiaľ bol tovar vrátený kupujúcemu nepoškodený a neopotrebovaný, vráti predávajúci kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu tovaru na účet uvedený kupujúcim, alebo priamo do rúk kupujúceho v súlade s VOP a právnymi predpismi najneskôr do 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Na základe tejto dohody sa kúpna cena vráti bankovým prevodom na pôvodný účet kupujúceho, ak sa strany nedohodnú inak.

Tovar musí byť zaslaný doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám. Zásielky na dobierku nebudú akceptované.
V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebude akceptované odstúpenie od objednávky a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho naspäť.

 
- V prípade vrátenia poškodeného alebo opotrebovaného tovaru alebo tovaru bez sprievodných dokladov a príslušenstva je predávajúci oprávnený uplatniť si voči kupujúcemu náhradu škody, resp. iné zákonné nároky, ktoré je oprávnený započítať oproti kúpnej cene (s výnimkou tovaru vráteného z dôvodu preukázaných záručných vád). 
 
- Pri porušení podmienok pre odstúpenie od zmluvy alebo riadneho vrátenia tovaru je predávajúci oprávnený uplatniť si u kupujúceho náhradu škodu, ktorá mu tým vznikla podľa príslušných právnych predpisov. 
 
- Na základe dohody predávajúceho a kupujúceho a v súlade s týmito VOP nie je kupujúci oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy v ktoromkoľvek z nasledovných prípadov:
        a) predmetom zmluvy je tovar, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť. Takýmto tovarom je napr. impregnačné a čistiace prostriedky, termoprádlo, ponožky, rukavice.
       b) tovar, ktorý nie je možné vrátiť v pôvodnom stave dodania (najmä tovar zjavne poškodený, tovar zjavne užívaný, bez pôvodného originálneho obalu). 
 

Základné podmienky reklamácie

- Pri uplatnení reklamácie je zákazník povinný predložiť doklad o kúpe, alebo potvrdený záručný list.

- Ak tovar vykazuje zjavné chyby, t.j. najmä ak je tovar Kupujúcemu predaný v poškodenom prepravnom obale, je Kupujúci oprávnený tovar neprevziať. V takom prípade zostáva zachovaný nárok Kupujúceho na poskytnutie riadneho plnenia Predávajúceho alebo na vrátenie kúpnej ceny podľa zvolenia Kupujúceho.

- V prípade, že sa vyskytnú v záručnej dobe chyby tovaru, môže Kupujúci uplatniť svoju reklamáciu.
- Dĺžka záručnej doby sa riadi platnými ustanoveniami Zákona, trvá 24 mesiacov, s výnimkami stanovenými zákonom a začína plynúť dňom prevzatia tovaru Kupujúcim.
- Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípadoch stanovených Zákonom.

V prípade odstúpenia od zmluvy, sa zmluva od začiatku ruší a zmluvné strany sú povinné vrátiť všetko, čo si na jej základe poskytli.

- Ak sa vyskytne na zakúpenom tovare v záručnej dobe výrobná vada, má zákazník právo túto vadu reklamovať.

- Výrobnou vadou sa rozumie zmena (vlastnosti, funkčnosti) tovaru, ktorej príčina je použitie nevhodného alebo nekvalitného materiálu, nedodržanie technológie, alebo nevhodná technológia, poprípade nevhodné konštrukčné riešenie.

- Za vadu nemožno považovať zmenu (vlastnosti) tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku prirodzených zmien materiálov, z ktorých je tovar vyrobený, v dôsledku akéhokoľvek poškodenia užívateľom či treťou osobou alebo iného nesprávneho zásahu.

- Ak uplatní zákazník právo zo zodpovednosti za chyby predaného tovaru riadnym spôsobom, je poverený zamestnanec povinný o reklamácii rozhodnúť ihneď, v zložitejších prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto doby sa však nezapočítava doba, potrebná k odbornému posúdeniu chyby.

- Reklamácia sa považuje za riadne uplatnenú, ak je reklamovaný tovar kompletný a reklamácii nebránia obecné zásady hygieny. Zákazník je povinný predložiť reklamovaný tovar vyčistený, zbavený všetkých nečistôt a hygienicky nezávadný.

- Reklamácia bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia. Poverený pracovník môže v odôvodnených prípadoch so zákazníkom dohodnúť lehotu dlhšiu. Poverený pracovník je povinný vydať zákazníkovi potvrdenie o tom, kedy právo zo zodpovednosti za chyby uplatnil, o spôsobe riešenia reklamácie, ako aj o prevedení prípadnej opravy a o dobe jej trvania.

 

Lehoty pre uplatnenie reklamácie

- Právo zo zodpovednosti za chyby musí byť uplatnené v záručnej dobe. Reklamáciu je nevyhnutné uplatniť bez zbytočného odkladu, ihneď ako sa chyba objavila.

- Prípadné predlžovanie pri pokračujúcom používaní tovaru môže zapríčiniť prehĺbenie chyby, znehodnotenie tovaru a môže byť dôvodom odmietnutia reklamácie. Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru.

 

Odstrániteľné chyby

- Za odstrániteľné chyby sa považujú také chyby, ktoré možno opravou odstrániť, bez toho, aby utrpel vzhľad, funkcia a kvalita tovaru.

- V prípade výskytu odstrániteľnej chyby má zákazník právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predajca je povinný chyby odstrániť bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 kalendárnych dní od uplatnenia reklamácie.

- V prípade chyby odstrániteľnej má zákazník právo na výmenu tovaru alebo odstúpenie od zmluvy - pokiaľ:

- reklamácia nebola vybavená do 30 dní odo dňa jej a nedošlo k inej dohode

- zákazník nemôže pre opätovné min. 3x opakujúce sa vyskytnutie odstrániteľnej chyby po oprave, alebo pre väčší počet odstrániteľných chýb tovar riadne používať. O opätovné vyskytnutie chyby po oprave ide vtedy, ak sa rovnaká chyba, ktorá bola v záručnej dobe už najmenej dvakrát odstraňovaná, opätovne vyskytne. Väčším počtom chýb trpí tovar vtedy, ak má v dobe uplatnenia reklamácia súčasne najmenej tri odstrániteľné chyby.

- Za odstrániteľné chyby sa považujú také chyby, ktoré možno opravou odstrániť, bez toho, aby utrpel vzhľad, funkcia a kvalita tovaru.

- V prípade výskytu odstrániteľnej chyby má zákazník právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predajca je povinný chyby odstrániť bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 kalendárnych dní od uplatnenia reklamácie.

- V prípade chyby neodstrániteľnej má zákazník právo na výmenu tovaru alebo odstúpenie od zmluvy, pokiaľ:

- Ide o chybu neodstrániteľnú, ktorá bráni tomu, aby bol tovar riadne užívaný ako tovar bez chyby, má zákazník právo požadovať výmenu tovaru za nový bezchybný (možno vymeniť za akýkoľvek tovar) alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy.

 

Spôsob a postup vybavenia reklamácie

 

- Reklamácia sa uplatňuje na prevádzke Predávajúceho: Obuv - Nissy shoes ul. Železničná 1087/15, Poprad 058 01 alebo cez e-mail na adrese info@obuv-nissy.sk. 


- Predajca v deň prijatia reklamácie vystaví kupujúcemu doklad o prijatí reklamácie tovaru, v ktorom presne označí vady tovaru v súlade s ustanovením § 18 ods. 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa. Po vybavení reklamácie predajca informuje kupujúceho spôsobom vybavenia  dohodou s kupujúcim.

- Predávajúci po riadnom vybavení reklamácie vyzve Kupujúceho telefonicky, e-mailom alebo iným spôsobom dohodnutým s Kupujúcim k prevzatiu opraveného tovaru a reklamačného protokolu.

- Nárok na uplatnenie záruky zaniká v prípade neodbornej montáže alebo neodborného uvedenia tovaru do prevádzky, rovnako ako pri neodbornej manipulácii s tovarom, t.j. najmä pri:
- porušení ochranných pečatí a nálepok, ak na výrobku nejaké sú
- použivanie tovaru v podmienkach, ktoré svojimi parametrami nezodpovedajú parametrom uvedeným v dokumentácii k tovaru

Záverečné ustanovenia

- V prípade akejkoľvek reklamácie informuje Kupujúci Predávajúceho o uplatnení reklamácie a dohodne sa s ním na najvhodnejšej forme reklamačného postupu.
- Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť 1.1.2015. Zmeny reklamačného poriadku vyhradené.

 

 

8. Ochrana osobných dát

8.1 Spoločnosť Figuríny Sk s.r.o. sa v plnej miere riadi zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. Naša spoločnosť rešpektuje Vaše súkromie. Aby sme Vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme však poznať niektoré vaše osobné dáta. Tieto dáta chránime pred zneužitím a zaručujeme Vám, že nikdy neposkytneme tretiemu subjektu Vaše kontaktné informácie a údaje o vašich nákupoch.


8.2 Používaním tohto internetového obchodu súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o Vás a vašich nákupoch za vyššie stanovených podmienok. Registráciou zákazníka, žiadateľa o novinky (tzv. newsletter), účastníka ankety a ďalších iných foriem registrácie automaticky súhlasíte, že môžete byt informovaný o novinkách v našom internetovom obchode e-mailom alebo telefonicky. Ak si naďalej nebudete želať tieto informácie, máte možnosť kedykoľvek ich zasielanie ukončiť podľa postupu uvedeného v každej zasielanej správe.


8.3 Náš internetový obchod si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (hackerom). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

Copyright 2016 - 2020 © obuv-nissy